A.J. de Koning Penning voor Nico Papineau Salm

7 februari 2024

A.J. de Koning Penning voor Nico Papineau Salm

Oud-directeur Nico Papineau Salm ontvang de A.J. De koning penning van directeur-bestuurder Nicole Bakker

Nico Papineau Salm ontving op 5 februari bij zijn afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van De Hollandsche Molen de A.J. de Koning Penning. Onder aanwezigheid van vrienden, (oud-)bestuursleden en (oud-)medewerkers en met muzikale omlijsting van het Weespertrekvaart Mannenkoor – waar Nico in zingt – overhandigde directeur-bestuurder Nicole Bakker de penning bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam. Nico krijgt deze vanwege zijn grote verdiensten voor het molenbehoud.

Nico Papineau Salm werd op 31 maart 2012 gekozen als voorzitter van De Hollandsche Molen. Hij zorgde 12 jaar lang voor rust en regelmaat in het bestuur en gaf eenieder de ruimte om zijn/haar mening en ervaring in te brengen. Bij elke ledenvergadering van Het Gilde van Molenaars, Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde was hij van de partij. Zijn oprechte belangstelling voor de mensen in het molenveld kwam tot uitdrukking bij de vele molenopeningen waar hij aanwezig as en vooral bij de 100 Molens-toer per OV en fiets(!) die hij in de aanloop naar het 100-jarig jubileum van De Hollandsche Molen uiteindelijk in april 2023 voltooide.

Afscheid van Arjan de Kok en Robert Boeder

Ook secretaris Arjan de Kok en penningmeester Robert Boeder namen afscheid van De Hollandsche Molen. Beiden traden op 9 maart 2013 toe tot het bestuur. Arjan de Kok vormde met zijn ervaring in de lokale en landelijke politiek een goede aanvulling binnen het bestuur. Hij was voorzitter van de redactiecommissie van het jubileumboek en de fototentoonstelling. Robert Boeder was 11 jaar lang penningmeester. Met zijn ondernemersachtergrond kreeg de vereniging steeds meer vat op de financiële rapportages, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overzichtelijke administratieve organisatie.

A.J. de Koning Penning

De A.J. de Koning Penning is vernoemd naar een vermaarde oud-directeur van De Hollandsche Molen en is bestemd voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Nederland. De penning is eerder uitgereikt aan Kees Bakker (voormalig voorzitter van de SIMAV, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaarden de Vijfheerenlanden), Reinier Scheeres (voormalig voorzitter van Stichting De Schiedamse Molens), het vrijwilligersteam van de Stichting Molendocumentatie en Wim Bos (voormalig voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting).

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!