De Hollandsche Molen neemt subsidieregeling draaipremie over van Provincie Zeeland

15 februari 2024

De Hollandsche Molen neemt subsidieregeling draaipremie over van Provincie Zeeland

Teller

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft besloten de subsidieregeling ‘Draaipremie molens Zeeland’ uit te besteden aan De Hollandsche Molen. Eigenaren van Zeeuwse molens kunnen in het vervolg het aantal omwentelingen per jaar doorgeven aan de landelijke belangenbehartiger van molens. Op basis van de verzamelde gegevens stelt De Hollandsche Molen de draaipremie per molen vast en keert deze uit. De middelen blijven afkomstig van de Provincie.

De provincie Zeeland kent al jaren de draaipremie ter bevordering van het draaien van molens. Naast waardering en belangstelling van het brede publiek voor draaiende wieken draagt het draaien ook bij aan het behoud van de molen: als een molen draait, is er een molenaar aanwezig die zicht heeft op de staat van onderhoud van de molen. Bovendien houdt het draaien het gaande werk (de bewegende delen) van de molen in conditie.

Efficiëntie
Uit oogpunt van efficiëntie heeft de Provincie gezocht naar een betere wijze om het doel van de regeling te bereiken. Het Molenfonds van De Hollandsche Molen biedt daarvoor een administratieve organisatie die is ingericht op het uitvoeren van regelingen ten behoeve van molens. “De Provincie Zeeland is de eerste overheidsinstelling die de monitoring en uitbetaling van draaipremies aan ons uitbesteedt,” zegt directeur-bestuurder Nicole Bakker van De Hollandsche Molen. “Wij hopen in de toekomst ook in andere provincies ondersteuning te kunnen bieden bij de administratie van draaipremies.”

De jaarlijkse bijdrage ligt tussen de € 100 en € 2.000 per molen. Molens in eigendom van gemeenten zijn hiervoor uitgesloten. De nieuwe werkwijze is van toepassing op circa 35 molens in de provincie Zeeland.
Zij kunnen vóór 29 februari 2024 het aantal omwentelingen in 2023 doorgeven via onderstaand formulier.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!