Extra Algemene Ledenvergadering op 24 november 2022

21 oktober 2022

Extra Algemene Ledenvergadering op 24 november 2022

Zaal_3

Het bestuur van De Hollandsche Molen nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 november 2022 om 20.00 uur. Op de agenda staat het besluit over de voorgenomen statutenwijzigingen. In april van dit jaar heeft het bestuur zijn voornemen om een aantal bestuurlijke veranderingen door te voeren aangekondigd. De intentie is over te stappen naar een zogenaamd Raad van Toezicht-model en te fuseren met de stichting FAOM.

De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom en begint om 20.00 uur. Je bent van harte welkom.

De stukken zijn hieronder te downloaden:

Het bestuur verwacht dat voor deze statutenwijziging een tweede Extra Algemene Ledenvergadering nodig zal zijn. Deze staat gepland voor vrijdagavond 23 december 2022. Er is gekozen voor deze datum omdat het bestuur de fusie nog dit jaar wil afronden. Er zijn twee ledenvergaderingen nodig om de benodigde statutenwijziging hiervoor te effectueren. Tussen beide bijeenkomsten ligt een wettelijke termijn van minimaal 4 weken. Hieruit vloeit voort de datum 23 december. Indien de leden die dag akkoord zijn, kan de statutenwijziging nog dit jaar geëffectueerd worden.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, stellen wij het op prijs als je deze van te voren per mail stuurt naar dhm@molens.nl.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!