Maximale bijdrage uit SIM omhoog

5 december 2023

Maximale bijdrage uit SIM omhoog

Onderhoud Delft

Molens kennen in tegenstelling tot andere categorieën rijksmonumenten geen maximale subsidiabele kosten op basis van de herbouwwaarde, maar een vast bedrag aan maximale subsidiabele kosten. De Hollandsche Molen heeft aandacht gevraagd voor indexatie van het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens, omdat het huidige maximumbedrag onvoldoende is om de molens goed in stand te kunnen houden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft nu met ingang van 2024 een wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) aangekondigd: het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens wordt verhoogd van € 60.000 naar € 72.500. Het subsidiepercentage blijft ongewijzigd 60%.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!