Vacatures raad van toezicht

4 september 2023

Vacatures raad van toezicht

De Molen, Johan Hendrik Weissenbruch

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. De vereniging kent een directeur-bestuurder, belast met de dagelijkse leiding van het bureau en een Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht staan twee vacatures open.

Het bureau van De Hollandsche Molen (13 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. De Raad van Toezicht van De Hollandsche Molen houdt toezicht op de uitvoering van het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde beleid inclusief de daarbij behorende begroting. Leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Momenteel zijn er twee vacatures in onze raad van toezicht:

Interesse? Reageren kan tot en met 16 oktober 2023.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!