Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen te Zwammerdam

Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen

Zwammerdam, Zuid-Holland

Over Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen

Drie molens bemaalden deze polder, twee wipmolens en een achtkante molen.

16-06-1808: Koninklijke courant
De Directeur - Generaal over den Waterstaat van het Koningrijk _ Holland brengt, hier mede, ter kennisse van een ieder, wien zulks zoude mogen aangaan, dat, op deszelfs nadere approbatie, op Maandag den 28 Junij 1808, des morgens ten 1.uren, in het Locaal van den Waterstaat, op de Oude Schans, te Amsterdam, publiek zal worden Aanbesteed:

I°. Het maken en stellen van twee 'achtkante Vijzel-Molens onder Zevenhoven, met derzelver voor- en achter - beschoeijingen, en eene Steene Brug over den Voorboezem.
2°. Het maken en stellen van een achtkanten Scheprad - Molen aan den Rhyn , over Zwammerdam.
3°. Het doen der noodige reparatien aan den Wester-Molen ,staande aan de Nieuwveensche-Vaart

06-08-1843: Op 6 augustus 1843 werd de molen getroffen door de bliksem, en daarna hersteld. 

De Nieuwe- of Achtkante Molen, gebouwd door de Nieuwkoopse Droogmakerij, bleef tot 1919 in bedrijf. In 1921 werd hij onttakeld en later gedeeltelijk afgebroken.
Op de plaats van de wipmolen die links van de achtkante molen stond, de Ziendemolen, werd in 1921 een gemaal gebouwd, dat de functie van de drie molens overnam.
Bron: 1983, 25 jaar Rijnlandse Molenstichting.

Zie ook Nieuwkoopse Droogmakerij, bovenmolen nr. 1, Tenbruggencatenummer 01008 a.

Bouwjaar
1809
Functie
Aandrijving
Adres
Zwammerdam
Zuid-Holland
Open op afspraak
Nee
Open voor publiek
Nee
Openingstijden
Schoolbezoek mogelijk
Nee

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!
 

Meer over deze molen